Antikorupčná linka ÚV SR   (číslo tel. 0800111001) je z technických príčin dočasne nedostupná.
 
Za poruchu, ktorá nie je v našom systéme, sa ospravedlňujeme,  na jej odstránení sa intenzívne pracuje.
Na nahlasovanie podozrenia z korupčného správania je možné použiť e-mailovú adresu: bpk@vlada.gov.sk.
 
O odstránení poruchy a sfunkčnení antikorupčnej linky bude ÚV SR informovať.

 

AJ OD VÁS SI NIEKTO PÝTAL ÚPLATOK?
ZNIČILO KORUPČNÉ SPRÁVANIE SA INÝCH VÁŠ ŽIVOT?
AJ VY SI MYSLÍTE, ŽE MUSÍME DAŤ KORUPCII STOP?
 

PRÁVE TU NÁJDETE KOMPLETNÉ INFORMÁCIE, KONTAKTY, LINKY, ZÁKONY A    
MECHANIZMY NAHLASOVANIA PODOZRENÍ ZO SPÁCHANIA TRESTNÉHO ČINU
KORUPCIE


 

Čo je korupcia

Možno ste sa s tým stretli: obálka s patričnou sumou, dovolenka, auto či iná výhoda. Správanie sa ľudí, ktorí úplatok poskytujú, ako aj tých, ktorí  úplatok prijímajú, je v rozpore so zákonmi. Výsledkom toho je na jednej strane „spokojnosť“ jednotlivca nad poskytnutím neoprávnenej výhody a na strane druhej poškodzovanie verejnosti a nezákonné  finančné obohacovanie sa jednotlivca, teda „nespokojnosť“ ostatných.

Aj keď pojem korupcia nie je v právnom poriadku presne definovaný prostredníctvom jednotiacej definície, ktorá by vystihovala spoločné znaky rozličných foriem korupčného správania sa, môžeme vo všeobecnosti konštatovať,  že ide o protispoločenské a protiprávne javy vo verejnom aj súkromnom sektore, ako sú trestné činy prijímania úplatku, podplácania, nepriameho úplatkárstva, volebnej korupcie a niekedy aj zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Korupcia má v celom svete spoločného menovateľa - snahu o jej zníženie, snahu o zastavenie úniku peňazí nás všetkých a ich ocitnutie sa v rukách ľudí, ktorí sa chcú protiprávne obohacovať. Slovenská republika, ako členská krajina Európskej únie, Rady Európy ako aj Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, sa prijatím viacerých medzinárodnoprávnych záväzkov a kľúčových dokumentov zaviazala obmedziť  korupčné správanie i prejavy korupcie vo všetkých oblastiach spoločenského života.
Môžeme tak urobiť spolu!