Novinky v oblasti prevencie korupcie – správy a oznamy

17.04.2018 - Pokračujúce protikorupčné vzdelávanie pedagogických pracovníkov
Úrad vlády SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  uskutočnil za podpory Metodicko-pedagogického centra v Bratislave dňa 9.apríla 2018 ďalší seminár, kde bola vysvetlená problematika boja proti korupcii a prevencie korupcie. Na seminári pod názvomPodvo...
07.12.2017 - Vzdelávanie v rámci prevencie korupcie
Odbor prevencie korupcieÚradu vlády SR pokračoval v októbri 2017 vo svojej vzdelávacej  činnosti: pre zamestnancov štátnych inštitúcií bol dňa 30. októbra 2017 zorganizovaný tradičný seminár pod názvom „Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii“...
07.12.2017 - Pokračujúca spolupráca s IACA
Prvým výsledkom dohody predsedu vlády SR Roberta Fica s dekanom Medzinárodnej protikorupčnej akadémii (IACA)  Martinom Kreutnerom po septembrovom stretnutí v tomto roku bola možnosť vyslať študentov verejných vysokých škôl zo Slovenska, aby sa oboznámili v Rakúsku s modernými postu...
04.10.2017 - Podpísanie dohody o spolupráci v BPK vzdelávaní
V piatok 22. septembra 2017  sa predseda vlády SR Robert Fico za účasti riaditeľa odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR Petra Kovaříka stretol s Martinom Kreutnerom, dekanom Medzinárodnej protikorupčnej akadémie (International Anti-Corruption Academy - IACA), a spoločne diskutov...
09.06.2017 - Protikorupčné vzdelávanie pedagogických pracovníkov
Úrad vlády SR v spolupráci s v spolupráci s Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVŠ SR“) uskutočnil dva ďalšie semináre zamerané na problematiku boja proti korupcii a prevencie korupcie. Dňa 26.apríla 2017 v Trenčíne to bol seminár na tému Podvody a ko...
09.06.2017 - Pracovný seminári o ochrane oznamovateľov korupcie
ÚV SR , oddelenie prevencie korupcie Kancelárie predsedu vlády, zorganizoval dňa 30. mája 2017 pracovný seminár, ktorý sa konal pod gescioupredsedu vlády Slovenskej republiky pána Roberta Fica,za účastiprezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky pána Tibora Gašpara, expertov ...
07.06.2017 - Organizačné zmeny na Úrade vlády SR – vytvorenie odboru prevencie k...
Z oddelenia prevencie korupcie zaradeného do  Kancelárie predsedu vlády SR bol k prvému júnu 2017 vytvorený odbor prevencie korupcie, riaditeľom ktorého je plk. Mgr. Ing. Peter Kovařík.
05.04.2017 - Protikorupčné vzdelávanie zabezpečené ÚV SR k 31.marcu 2017
Úrad vlády SR v období od 1. januára 2017 do 31. marca 2017 zorganizoval a lektorsky zabezpečil celkom 22 seminárov a školení zameraných na boj proti korupcii,  ktorých sa zúčastnilo 371 osôb.   Dňa 14. marca 2017 bol zorganizovaný pravidelný seminár určený pre zamestnancov štátn...
23.02.2017 - Seminár pre učiteľov základných a stredných škôl na tému prevencie ...
Dňa 14.februára 2017  Úrad vlády SR  (sekcia kontroly a prevencie korupcie) zrealizoval prvý seminár pre učiteľov základných a stredných škôl na tému na tému Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ. Seminár sa uskutočnil v spolupráci s Ministerstvo školstv...
23.02.2017 - Vyhodnotenie protikorupčného vzdelávania Úradu vlády SR za rok 2016
Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) v rámci plnenia úloh v oblasti prevencie korupcie zorganizoval v roku 2016 43 seminárov a školení,  na ktorých sa celkovo zúčastnilo takmer tisíc osôb. Protikorupčné vzdelávanie bolo zabezpečené formou: seminárov pod názv...
23.02.2017 - Organizačné zmeny na Úrade vlády SR - vytvorenie oddelenia prevenci...
V rámciKancelárie predsedu vlády SR bolo vytvorené oddelenie prevencie korupcie kam bola dňa 15.februára 2017 presunutá oblasť prevencie korupcie zo Sekcie kontroly a prevencie korupcie, odboru kontroly a prevencie korupcie -   ďalej len Sekcie kontroly, odbor kontroly

Archív 16408