Štatistika podozrení, ktoré boli nahlásené na Antikorupčnú linku Úradu vlády SR

 
Antikorupčná linka - prehľad k 31.12.2014
rok celkový počet hlásení  z toho anonymné z celkového počtu :
postúpené postúpené inde odložené
      NaKA
2011 134 49 31 GP SR, MV SR, MS SR, ÚPSVaR ...  32 71
2012 25 7 10 MV SR, MS SR, MDVaRR 5 10
2013* 0 - -  - - -
SPOLU 159 56 41 - 37 81

* od 1.1.2013 bola antikorupčná linka presunutá na odbor kontroly a boja proti korupcii (dnes odbor kontroly a prevencie korupcie) ÚV SR a v zmysle vtedy platných pravidiel sa evidovali len volania, ktoré zakladali podozrenie na spáchanie trestného činu korupcie.

14613